Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Charsznica - sprawdź miejscowy plan gminy Charsznica

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Charsznica? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Charsznica.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Charsznica.

MPZP Charsznica
Mapa MPZP gminy Charsznica

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Charsznica. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Charsznicy.

MPZP Charsznica

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Charsznica i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Charsznica prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Charsznicy. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Charsznica.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Charsznica i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Charsznica obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Charsznica z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Charsznicy

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Charsznicy

0

14 plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Charsznica, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Charsznica, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

7686 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Charsznicy.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Charsznica - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Charsznica z podziałem na lata

Rejestr MPZP Charsznica

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Charsznica. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała Nr XLI/271/2023 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej.XLI/271/202328-2-2023
Uchwała Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznejXVII/129/202027-10-2020
Uchwała Nr XII/92/2020 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznejXII/92/202028-2-2020
Uchwała Nr XXVII/185/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznejXXVII/185/201716-3-2017
Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznejII/7/201419-12-2014
Uchwała nr XXIV/ 138 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 grudnia 2012r. w sprawie:uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej.XXIV/138/201216-12-2012

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Charsznicy?

Za prowadzenie rejestru MPZP Charsznica odpowiada wójt/burmistrz gminy Charsznica. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Charsznica nie obowiązuje, to urząd gminy Charsznica wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Charsznicy została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Charsznica z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Charsznica na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Charsznicy. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Charsznica!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Charsznica