Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Charsznica  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Charsznica

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Charsznica.

Mapa Geoportal Charsznica
Mapa z granicą gminy Charsznica

Dane urzędu

Urząd Gminy Charsznicaul. Kolejowa 20Charsznica, 32-250

Tel: 41 3836110

Fax: 41 383-62-40

E-mail: urzad@charsznica.pl

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Charsznica: 1208012

Witryna: http://charsznica.pl

Władze lokalne: Wójt Tomasz KOŚCIELNIAKurzad@charsznica.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Charsznicy

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Charsznica to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Charsznica na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Charsznicy, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Charsznicy, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Charsznicy

Gmina Charsznica w liczbach

Powierzchnia gminy Charsznica*

78 km2

1835 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Charsznica*

7 377 mieszkańców

1264 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Charsznica*

94 mieszkańców na km2

830 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Charsznica

Geoportal Charsznica prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Charsznica, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Charsznica.

Dostęp do danych Geoportalu Charsznica

Jak powstał Geoportal gminy Charsznica?

Geoportal Charsznica powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Charsznica, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Charsznica.

Geoportal Charsznica umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Charsznica oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Charsznica, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Charsznica

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Charsznica?

Informacje na Geoportalu Charsznica

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Charsznica?

Korzyści z Geoportalu Charsznica

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Charsznica?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Charsznica.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Charsznica łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Charsznicy. W zależności od wybranej kompozycji mapy Charsznicy zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Charsznica, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Charsznica oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Charsznica. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Charsznicy możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Charsznicy. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Charsznica. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Charsznica.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Charsznicy.

  Geoportal gminy Charsznica posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Charsznica. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Charsznicy sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Charsznica przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Charsznicy.

  W Geoportalu Charsznica przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Charsznica. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Charsznicy. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Charsznica zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Charsznica, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Charsznica oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Charsznica.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Charsznica. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Charsznica są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Charsznica podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Charsznica.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Charsznicy. W Geoportalu gminy Charsznica udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Charsznicy wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Charsznica.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Charsznica. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Charsznica.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Charsznica, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Charsznica. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Charsznica.

 • Zabytki w gminie Charsznica

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Charsznica. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Charsznica oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Charsznica.

 • Informacje o wyborach w gminie Charsznica

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Charsznica. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Charsznica i wiele istotnych informacji.

Geoportal Charsznica dla mieszkańców

Geoportal Charsznica jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Charsznica. Na mapie Charsznicy sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Charsznica mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Charsznica. Korzystając z map Geoportalu gminy Charsznica w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Charsznica są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Charsznica dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Charsznica dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować